Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про міжнародне автомобільне пасажирське і вантажне сполучення і Проток...

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про міжнародне автомобільне пасажирське і вантажне сполучення і Проток...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Таджикистан про міжнародне
автомобільне пасажирське і вантажне сполучення
і Протоколу про застосування зазначеної Угоди
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.362 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Таджикистан про міжнародне автомобільне пасажирське і вантажне
сполучення і Протокол про застосування зазначеної Угоди
( 762_036 ), підписані 6 грудня 2005 року в м. Києві, ратифікувати
(додаються).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 лютого 2009 року
N 1003-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry