Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати

Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до
статті 3 Закону України
"Про іпотечне кредитування,
операції з консолідованим
іпотечним боргом та
іпотечні сертифікати"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 10, ст.196 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині першій статті 3 Закону України "Про іпотечне
кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та
іпотечні сертифікати" ( 979-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 1, ст. 1) слова "а її розмір не може
перевищувати 70 відсотків від оціночної вартості предмета іпотеки"
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2378-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry