Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про чисельність Збройних Сил України на 2005 рік

Про чисельність Збройних Сил України на 2005 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про чисельність Збройних Сил України на 2005 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 20, ст.275 )

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 85 Конституції
( 254к/96-ВР ) України Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити чисельність Збройних Сил України станом на
30 грудня 2005 року у кількості до 245000 осіб, у тому числі
180000 військовослужбовців.
2. Приведення чисельності Збройних Сил України до
затвердженої цим Законом здійснити з дотриманням вимог Закону
України "Про державні гарантії соціального захисту
військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з
реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей"
( 1763-15 ).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 березня 2005 року
N 2489-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry