Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них

Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України "Про ставки
акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні
засоби та шини до них"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 34, ст.212 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них"
( 216/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32,
ст.151) такі зміни:
1. Статтю 4 викласти в такій редакції: "4. Звільнити до 1 січня 2007 року від обкладення акцизним
збором обороти з реалізації легкових, вантажно-пасажирських
автомобілів і мотоциклів, що виробляються українськими
підприємствами усіх форм власності. Пільги, передбачені цією
статтею, поширюються на обороти з реалізації транспортних засобів,
що виробляються на українських підприємствах з імпортних та
вироблених в Україні комплектуючих, за умови виробництва не менше
1000 штук автомобілів і 1000 штук мотоциклів на рік, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України".
2. Доповнити Закон статтею 6 такого змісту: "6. Звільнити до 1 січня 2000 року від обкладення акцизним
збором обороти з реалізації шин пневматичних гумових для легкових
автомобілів (код 40.11 10000), що виробляються українськими
підприємствами усіх форм власності. Пільги, передбачені цією
статтею, поширюються на обороти з реалізації вказаних шин,
вироблених на українських підприємствах, за умови виробництва не
менше 100 000 шин на рік у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 червня 1997 року
N 340/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry