Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про парламентські слухання Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні

Про парламентські слухання Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про парламентські слухання "Сучасний стан
та перспективи розвитку земельних
відносин в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 20, ст.296 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести у вересні 2005 року в залі пленарних засідань
Верховної Ради України парламентські слухання з питання: "Сучасний
стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні".
2. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до
Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали
щодо питання парламентських слухань, тиражовані для народних
депутатів України.
3. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин разом з іншими заінтересованими комітетами
Верховної Ради України внести пропозиції до рекомендацій
парламентських слухань, здійснити необхідні заходи щодо
організації та методичного забезпечення слухань.
4. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
здійснити відповідне матеріально-технічне забезпечення проведення
парламентських слухань, стенографування та висвітлення їх роботи у
засобах масової інформації, видання матеріалів парламентських
слухань видавництвом Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 квітня 2005 року
N 2547-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry