Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект підтримки соціального захисту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції і розвитку

Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект підтримки соціального захисту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції і розвитку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект
підтримки соціального захисту) між Україною
та Міжнародним банком реконструкції і розвитку

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2, ст. 9 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Кредитну угоду (Проект підтримки соціального захисту) між
Україною та Міжнародним банком реконструкції і розвитку
( 996_001 ), підписану 24 квітня 1997 року в м. Вашингтоні,
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 листопада 1997 року
N 613/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry