Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

Про внесення змін до Закону України Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 26, ст.294)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 41, ст. 491) такі зміни:

1) у частині першій статті 1:

абзац восьмий після слова "бджолосімей" доповнити словами "водних біоресурсів";

в абзаці дев’ятому слово "риби" замінити словами "водних біоресурсів";

2) у частині другій статті 13 слова "(центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів)" замінити словами "(центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства)";

3) в абзаці четвертому частини першої статті 22 слова "живих водних ресурсів" замінити словами "водних біоресурсів";

4) у частині третій статті 23 слово "риби" замінити словами "водних біоресурсів";

5) у тексті Закону слова "риба та інші водні живі ресурси" в усіх відмінках і числах замінити словами "водні біоресурси" у відповідному відмінку і числі.

2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 травня 2017 року
№ 2041-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry