Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо посилення боротьби з браконьєрством
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 6, ст.43 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. У статті 85-1:
1) у назві слова "Виготовлення та збут" замінити словами
"Виготовлення чи збут";
2) в абзаці першому слова "Виготовлення, збут" замінити
словами "Виготовлення чи збут".
2. У статті 255:
1) у частині першій:
у пункті 1:
абзац "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, стаття
164 - в частині порушення порядку провадження господарської
діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших
водних живих ресурсів)" викласти в такій редакції:
"органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85,
статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 - в частині порушення порядку
провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і
використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
абзац "органів мисливського господарства (статті 85, 85-1,
88-1)" викласти в такій редакції:
"органів мисливського господарства (частини друга і п'ята
статті 85, статті 85-1, 88-1, 90)";
абзац "служби державної охорони природно-заповідного фонду
України (стаття 91)" викласти в такій редакції:
"служби державної охорони природно-заповідного фонду України
(частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91)";
у пункті 9 абзац "громадський мисливський інспектор (частина
друга статті 85)" виключити;
2) у частині другій:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76,
77)";
пункт 5 виключити;
пункт 6 виключити;
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-66,
70, 76 - 77-1, 78, 82, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4,
153)";
пункт 8 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 вересня 2010 року
N 2558-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry