Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відзначення 125-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча і письменника Володимира Винниченка

Про відзначення 125-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча і письменника Володимира Винниченка

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення 125-річчя з дня народження видатного
громадського, політичного діяча і письменника
Володимира Винниченка
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 30, ст.412 )

28 липня 2005 року виповнюється 125 років від дня народження
видатного українського громадсько-політичного діяча, одного з
керівників Української революції, розпочатої 1917 року, і
національно-державного відродження, визначного письменника і
драматурга, гуманіста-мислителя Володимира Винниченка. Вважаючи за
доцільне відзначити на державному рівні 125-річчя з дня народження
Володимира Кириловича Винниченка, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Провести у липні 2005 року в приміщенні Національного
академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка
урочисті збори громадськості, художньої інтелігенції з нагоди
125-річчя Володимира Кириловича Винниченка. Доповідачем визначити
народного депутата України, академіка Національної академії наук
України, віце-президента Національної академії наук України
Кураса І.Ф.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1) доручити:
Державному комітету телебачення і радіомовлення України -
забезпечення своєчасного виходу творів В. Винниченка і книг,
підготовлених до 125-річчя з дня народження В. Винниченка,
передбачити теле- і радіопрограми, публікації у періодичній пресі;
Національній академії наук України, Міністерству освіти і
науки України, Міністерству культури і туризму України -
проведення наукових конференцій, симпозіумів, "круглих столів",
присвячених вивченню громадсько-політичної діяльності та
літературно-теоретичного спадку В. Винниченка;
Державному комітету архівів України, дирекції Національної
бібліотеки України імені В. Вернадського - організацію виставок
архівних матеріалів, видань творів В. Винниченка та публікацій про
нього;
2) доручити розглянути та вирішити у встановленому порядку
питання:
Міністерству культури і туризму України, Київській міській
державній адміністрації - щодо встановлення у місті Києві
пам'ятника першому голові уряду Української Народної Республіки -
Генерального Секретаріату В. Винниченку та найменування однієї з
київських вулиць його іменем;
Міністерству культури і туризму України, Кіровоградській
обласній державній адміністрації - стосовно можливості створення
меморіального музею В. Винниченка у місті Кіровограді;
Міністерству культури і туризму України - про присвоєння
імені В. Винниченка одному з театрів України;
Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури і
туризму України, Київській міській державній адміністрації, із
залученням ректорату Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, - щодо встановлення на одному з корпусів
університету меморіальної дошки на честь В. Винниченка;
Міністерству транспорту та зв'язку України - про присвоєння
імені В. Винниченка одному з суден Чорноморського пароплавства;
Національному банку України - стосовно випуску ювілейної
монети з нагоди 125-річчя з дня народження видатного громадського,
політичного діяча і письменника Володимира Винниченка.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 5 липня 2005 року
N 2731-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry