Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридора Європа - Кавказ - Азія та технічних додатків до неї

Про ратифікацію Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридора Європа - Кавказ - Азія та технічних додатків до неї

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Основної багатосторонньої угоди про
міжнародний транспорт щодо розвитку коридора
Європа - Кавказ - Азія та технічних додатків до неї
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 9, ст. 71 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Основну багатосторонню угоду про міжнародний транспорт щодо
розвитку коридора Європа - Кавказ - Азія та технічні додатки до
неї, підписані 8 вересня 1998 року в м. Баку ( 998_022 ),
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 лютого 2000 року
N 1440-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry