Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів депутатів Морської сільської ради та Морського сільського голови (Морська сільська рада Судацької міської ради Автономно...

Про призначення позачергових виборів депутатів Морської сільської ради та Морського сільського голови (Морська сільська рада Судацької міської ради Автономно...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
депутатів Морської сільської ради
та Морського сільського голови
(Морська сільська рада Судацької міської ради
Автономної Республіки Крим)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 47-48,
ст.724 )

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частин першої та четвертої статті 78
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та шостої
статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори депутатів Морської сільської
ради та Морського сільського голови (Морська сільська рада
Судацької міської ради Автономної Республіки Крим) на неділю
20 вересня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів депутатів Морської сільської ради
та Морського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів депутатів Морської сільської ради та Морського сільського
голови за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету
України ( 835-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1596-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry