Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про Національну поліцію щодо уточнення деяких положень

Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про Національну поліцію щодо уточнення деяких положень

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" щодо уточнення деяких положень

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 27, ст.523)

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 23 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26) здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 травня 2016 року
№ 1394-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry