Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акт...

Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акт...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Гаазької угоди
про міжнародну реєстрацію промислових зразків
(Гаазького акта, прийнятого 28 листопада
1960 року, та Женевського акта, прийнятого
2 липня 1999 року)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.138 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію
промислових зразків (Гаазького акта ( 995_132 ), прийнятого
28 листопада 1960 року у м. Гаазі, та Женевського акта
( 995_601 ), прийнятого 2 липня 1999 року у м. Женеві), що
додається*.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2992-III
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry