Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України Про пенсійне забезпечення

Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України Про пенсійне забезпечення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону
України "Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 31, ст. 146 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 13 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 3, ст.10, N 32, ст.459) такі зміни і доповнення:
частину другу після слів "витрати на виплату" доповнити
словами "і доставку", а слова і цифри "у 1996 році" замінити
словами і цифрами "з 1996 року";
частину третю виключити. У зв'язку з цим частини четверту,
п'яту і шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і
п'ятою;
у частині третій слова і цифри "У період до 1996 року"
виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 травня 1996 року
N 198/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry