Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про перейменування міста Теплогірськ Стахановської міської ради Луганської області

Про перейменування міста Теплогірськ Стахановської міської ради Луганської області

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування міста Теплогірськ
Стахановської міської ради Луганської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42,
ст.530-1 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Перейменувати місто Теплогірськ Стахановської міської ради
Луганської області на місто Ірміно.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2474-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry