Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції

Про внесення зміни до статті 7 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 7 Закону України
"Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.272 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 7 Закону України "Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції" ( 468/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 10,
ст. 37, N 18, ст. 95, N 26, ст. 148, N 35, ст. 238) доповнити
пунктом 11 такого змісту:
"11. Тимчасово до 1 вересня 1999 року встановити на зерно
кукурудзи (тільки для промислової переробки на підприємствах
харчової промисловості) ввізне мито за нульовою ставкою - код
товарної групи 1005".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 червня 1999 року
N 771-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry