Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження Порядку нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних, окружних і дільничних виборчих комі...

Про затвердження Порядку нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних, окружних і дільничних виборчих комі...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
11.08.2004 N 372
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 409 ( v0409359-09 ) від 02.12.2009 }
Про затвердження Порядку нарахування і виплати
заробітної плати та одноразової грошової винагороди
членам територіальних, окружних і дільничних
виборчих комісій з виборів Президента України,
народних депутатів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії
N 1312 ( v1312359-04 ) від 16.12.2004 )
( Постанова втратила чинність в частині, що стосується
нарахування і виплати заробітної плати та одноразової
грошової винагороди членам окружних та дільничних
виборчих комісій з виборів народних депутатів України
на підставі Постанови Центральної виборчої комісії
N 251 ( v0251359-06 ) від 20.01.2006 )

Відповідно до частин першої - четвертої статті 40 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), статті 28
Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 2766-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня
2004 року N 966 ( 966-2004-п ) "Про умови оплати праці членів
виборчих комісій", керуючись статтями 12, 13 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок нарахування і виплати заробітної плати
та одноразової грошової винагороди членам територіальних, окружних
і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України,
народних депутатів України (додається).
2. Постанову Центральної виборчої комісії від 10 січня
2002 року N 34 ( v0034359-02 ) "Про затвердження Порядку
нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової
винагороди членам окружних та дільничних виборчих комісій,
звільненим від виконання виробничих або службових обов'язків за
основним місцем роботи, також одноразової винагороди членам
окружних та дільничних виборчих комісій" визнати такою, що
втратила чинність.
3. Цю постанову опублікувати в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр".
Голова Центральної виборчої комісії С.КІВАЛОВ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 11 серпня 2004 року N 372
ПОРЯДОК
нарахування і виплати заробітної плати та одноразової
грошової винагороди членам територіальних, окружних і
дільничних виборчих комісій з виборів Президента
України, народних депутатів України

1. Цим Порядком регулюються питання нарахування і виплати
заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам
територіальних, окружних і дільничних виборчих комісій з виборів
Президента України, народних депутатів України (далі - виборчі
комісії).
2. Оплата праці членів виборчих комісій здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до
затвердженого Центральною виборчою комісією єдиного кошторису
видатків територіальної (окружної) виборчої комісії.
3. За рахунок фонду оплати праці здійснюються виплати:
заробітної плати членам виборчих комісій, які виконують свої
повноваження на платній основі;
заробітної плати за роботу в день виборів і в дні
встановлення підсумків голосування членам виборчих комісій;
одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій.
4. Виконання обов'язків члена виборчої комісії, звільненого
від виконання виробничих або службових обов'язків за основним
місцем роботи, не вважається роботою за основним місцем роботи.
Виконання обов'язків члена виборчої комісії на платній основі
пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, вважається
роботою за основним місцем роботи, про що у трудовій книжці
робиться відповідний запис.
5. Заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих
комісіях, включається до фактичного заробітку за основним місцем
роботи при обчисленні пенсії та середньої заробітної плати у
випадках, передбачених законодавством.
6. Підставою для нарахування та виплати заробітної плати
членам виборчих комісій є рішення відповідної виборчої комісії,
затверджене виборчою комісією вищого рівня, про виконання ними
своїх повноважень у виборчій комісії на платній основі.
7. Члени виборчої комісії, звільнені від виконання виробничих
або службових обов'язків за основним місцем роботи, для
нарахування та виплати їм заробітної плати подають до
територіальної, окружної виборчих комісій:
довідку про звільнення від виробничих або службових
обов'язків за основним місцем роботи;
довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату
за останні два місяці перед звільненням від виробничих або
службових обов'язків, що обчислюється відповідно до порядку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 року N 100 ( 100-95-п ) "Про затвердження порядку обчислення
середньої заробітної плати".
8. Члени виборчих комісій - пенсіонери або особи, які
тимчасово не працюють, а у виборчій комісії виконують свої
повноваження на платній основі, подають до територіальної,
окружної виборчих комісій трудову книжку.
9. Виборча комісія нараховує заробітну плату членам виборчих
комісій пропорційно до відпрацьованого часу.
10. За заявою члена виборчої комісії його заробітна плата
може бути перерахована через установу банку або відділення зв'язку
на вказаний ним рахунок чи за адресою місця проживання. Оплата
послуг щодо перерахування заробітної плати здійснюється за рахунок
члена виборчої комісії.
11. Виплата заробітної плати членам виборчих комісій
здійснюється не рідше ніж два рази на місяць.
12. Заробітна плата за роботу в день виборів та у дні
встановлення підсумків голосування нараховується членам виборчих
комісій (у тому числі пенсіонерам та особам, які тимчасово не
працюють) із розрахунку денної заробітної плати відповідного члена
виборчої комісії, встановленої постановою Кабінету Міністрів
України від 28 липня 2004 року N 966 ( 966-2004-п ) "Про умови
оплати праці членів виборчих комісій".
13. Виплата заробітної плати членам виборчих комісій за
роботу в день виборів та у дні встановлення підсумків голосування
здійснюється не пізніше ніж за день до дня голосування.
14. Одноразова грошова винагорода нараховується та
виплачується членам виборчих комісій, які брали активну участь у
роботі виборчих комісій, в межах загальної економії фонду оплати
праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків відповідної
виборчої комісії на підготовку та проведення виборів. ( Пункт 14 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії
N 1312 ( v1312359-04 ) від 16.12.2004 )
15. Розмір одноразової грошової винагороди члену виборчої
комісії визначається залежно від його особистого вкладу і не може
перевищувати 100 відсотків місячної заробітної плати за посадою,
яку він займає у відповідній виборчій комісії.
16. Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчої
комісії визначається на засіданні територіальної, окружної
виборчих комісій: членам дільничної виборчої комісії - за поданням
голови дільничної виборчої комісії, членам територіальної,
окружної виборчих комісій та головам дільничних виборчих комісій -
за поданням голови територіальної, окружної виборчих комісій.
Розмір одноразової грошової винагороди голові територіальної,
окружної виборчих комісій визначається на засіданні відповідної
виборчої комісії.
17. Усі інші питання нарахування і виплати заробітної плати
та одноразової грошової винагороди, не визначені цим Порядком,
регулюються чинним законодавством України.
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry