Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право

Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до
Договору Всесвітньої організації інтелектуальної
власності про авторське право
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.16 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Договору Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про авторське право ( 995_770 ),
1996 року (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 вересня 2001 року
N 2733-III
____________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry