Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування керівниками правоохоронних органів громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення

Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування керівниками правоохоронних органів громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законів України щодо інформування
керівниками правоохоронних органів громадськості
про стан законності та заходи щодо її зміцнення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.497 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170 із наступними змінами):
1) пункт 40 частини першої статті 26 викласти в такій
редакції:
"40) заслуховування інформації прокурорів та керівників
органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
на відповідній території";
2) частину першу статті 43 доповнити пунктом 36 такого
змісту:
"36) заслуховування інформації прокурорів та керівників
органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
на відповідній території".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2389-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry