Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про процедуру розгляду питання про обрання Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України четвертого скликання

Про процедуру розгляду питання про обрання Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України четвертого скликання

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про процедуру розгляду питання про
обрання Голови Верховної Ради України,
Першого заступника та заступника Голови
Верховної Ради України четвертого скликання

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити таку процедуру розгляду питання про обрання
Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника
Голови Верховної Ради України четвертого скликання:
а) обрання Голови Верховної Ради України, Першого заступника
та заступника Голови Верховної Ради України здійснюється шляхом
одночасного ("пакетного") голосування за кандидатури на посади
Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника
Голови Верховної Ради України;
6) пріоритетне право для внесення пропозицій щодо кандидатур
на посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника та
заступника Голови Верховної Ради України мають депутатські
фракції. Для внесення пропозицій відводиться до 15 хвилин;
в) час для відповідей на запитання надається тільки кандидату
на посаду Голови Верховної Ради України тривалістю до 10 хвилин;
г) поширення матеріалів, передбачених частиною третьою статті
4.3.2 Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР ), не
здійснюється;
г) для обговорення запропонованих варіантів ("пакетів")
кандидатур на посади Голови Верховної Ради України, Першого
заступника та заступника Голови Верховної Ради України кожній із
зареєстрованих депутатських фракцій надається до 3 хвилин;
д) після завершення обговорення відбувається процедура
голосування. Голосування здійснюється окремо за кожним варіантом
("пакетом") у черговості їх внесення;
е) у разі, якщо один із запропонованих варіантів ("пакетів")
набрав необхідну відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) кількість голосів, інші варіанти ("пакети") не
розглядаються.
2. Встановити, що вибори Голови Верховної Ради України,
Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України
четвертого скликання здійснюються таємним голосуванням шляхом
подачі бюлетенів. У бюлетень для таємного голосування вносяться
кандидатури народних депутатів України, запропонованих для обрання
на посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника та
заступника Голови Верховної Ради України відповідного варіанта
("пакета"). Навпроти варіанта міститься порожній квадрат. Після
варіанта міститься напис "Не підтримую варіант", навпроти якого
знаходиться порожній квадрат.
Забезпечення організації та проведення голосування покласти
на тимчасову Лічильну комісію Верховної Ради України четвертого
скликання.
3. Про обрання Голови Верховної Ради України, Першого
заступника та заступника Голови Верховної Ради України
оформляються відповідні постанови Верховної Ради України.
4. У разі, коли жоден із запропонованих варіантів ("пакетів")
не набрав необхідної кількості голосів, відбувається повторне
висування кандидатур на посади Голови Верховної Ради України,
Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України
відповідно до цієї Постанови.
5. Ця Постанова набирає чинності з часу її прийняття.

Президія першої сесії
Верховної Ради України В.КОНОВАЛЮК
А.МАРТИНЮК
В.МУСІЯКА
С.НІКОЛАЄНКО
м. Київ, 15 травня 2002 року
N 9-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry