Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на охорону здоров'я

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на охорону здоров'я

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на охорону здоров’я

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 52, ст.484)

Верховна Рада України постановляє:

I. Абзац перший частини першої статті 103-4 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) викласти у такій редакції:

"1. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 листопада 2015 року
№ 791-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry