Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законів України щодо запобігання
та протидії корупції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.188 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції"
( 1506-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст.
691; 2010 р., N 9, ст. 87, N 20, ст. 205);
Закон України "Про відповідальність юридичних осіб за
вчинення корупційних правопорушень" ( 1507-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 692; 2010 р., N 9, ст.
87, N 20, ст. 205, N 29, ст. 392);
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення"
( 1508-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 46, ст.
699; 2010 р., N 9, ст. 87).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2808-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry