Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві

Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної
організації праці N 129 1969 року про
інспекцію праці в сільському господарстві
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.12 )

Конвенцію Міжнародної організації праці N 129 1969 року про
інспекцію праці в сільському господарстві ( 993_114 ), прийняту
25 червня 1969 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 вересня 2004 року
N 1986-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry