Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Україною та Європейським інвестиційним банком про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні

Про ратифікацію Договору між Україною та Європейським інвестиційним банком про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною та Європейським інвестиційним банком про співробітництво та діяльність
Постійного представництва ЄІБ в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.78 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Договір між Україною та Європейським
інвестиційним банком про співробітництво та діяльність Постійного
представництва ЄІБ в Україні ( 971_005 ), який підписано 15 червня
2010 року в м.Люксембурзі і який набирає чинності з дати отримання
Банком повідомлення від України про виконання всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Договором
чинності (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 листопада 2010 року
N 2673-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry