Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно...

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом
Республіки Казахстан про уникнення подвійного оподаткування
та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 3, ст. 8 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан
про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доходи ( 398_697 ), підписану 9
липня 1996 року в м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 листопада 1996 року
N 508/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry