Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства

Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про прибутковий податок з громадян Української РСР,
іноземних громадян та осіб без громадянства"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 43, ст. 569 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про прибутковий
податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без
громадянства" ( 1306-12 ) з 1 липня 1991 року.
Заробітна плата та інші виплати, пов'язані з виконанням
трудових обов'язків, а також прирівняні до них щодо оподаткування
доходи, виплачувані після введення в дію Закону за роботи та іншу
діяльність, здійснені до 1 липня 1991 року, оподатковуються
прибутковим податком у порядку і розмірах, що діяли до 1 липня
1991 року.
Усі інші доходи громадян підлягають оподаткуванню у порядку і
розмірах, встановлених Законом, незалежно від часу одержання
доходу.
2. Кабінету Міністрів Української РСР:
до 1 серпня 1991 року встановити розміри і порядок визначення
та обліку витрат, які підлягають вирахуванню при оподаткуванні із
сум винагород, авторів творів науки, літератури і мистецтва,
винаходів, відкриттів та промислових зразків;
до 1 вересня 1991 року привести рішення Уряду Української РСР
у відповідність із Законом Української РСР "Про прибутковий
податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без
громадянства" ( 1306-12 ).
3. Надалі до приведення законодавчих актів Української РСР у
відповідність із Законом Української РСР "Про прибутковий податок
з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без
громадянства" ( 1306-12 ) вони застосовуються в частині, що не
суперечить зазначеному Закону.
4. Кабінету Міністрів Української РСР:
вносити зміни щодо встановлення неоподатковуваного мінімуму
заробітної плати з урахуванням змін мінімального прожиткового
рівня населення, водночас коригуючи відповідно розміри заробітної
плати, з якої встановлено прогресивне оподаткування;
до 1 січня 1993 року розробити і подати на розгляд Верховної
Ради Української РСР пропозиції про проведення другого етапу
реформи прибуткового податку з громадян, яка передбачала б перехід
до єдиних принципів оподаткування особистих доходів громадян на
основі повного врахування їх сукупної річної суми, витрат на
утримання дітей, утриманців та інших соціально виправданих витрат.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1307-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry