Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України шостого скликання

Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України шостого скликання

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок висвітлення роботи
Верховної Ради України шостого скликання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 50, ст.531 )

З метою більш широкого, повного та об'єктивного інформування
громадян України, міжнародної спільноти про діяльність єдиного
законодавчого органу країни та відповідно до статті 9 Закону
України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації" ( 539/97-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення, Державному комітету телебачення і радіомовлення
України відповідно до вимог законів України "Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), "Про державне замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб" ( 493/95-ВР ), "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ), статті 3 Регламенту Верховної Ради
України ( 3547-15 ) в порядку обов'язкового висвітлення діяльності
Верховної Ради України та в межах коштів, передбачених
відповідними законами України про Державний бюджет України (за
кодом 1700000), забезпечити розміщення державного замовлення на
висвітлення діяльності Верховної Ради України шостого скликання в
порядку та обсягах, визначених пунктами 2, 3, 4 цієї Постанови.
2. Національній телекомпанії України, Національній
радіокомпанії України на Першому загальнонаціональному каналі
Національної телекомпанії України та на Першому
загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії України
забезпечити у повному обсязі пряму трансляцію:
1) складення присяги народними депутатами України;
2) відкриття сесій Верховної Ради України шостого скликання;
3) розгляду організаційних питань першої сесії Верховної Ради
України шостого скликання;
4) розгляду інших питань згідно з окремими рішеннями
Верховної Ради України.
3. Національній телекомпанії України (далі - НТКУ):
у дні пленарних засідань та проведення "години запитань до
Уряду" у Верховній Раді України забезпечити трансляцію у вечірній
час на Першому загальнонаціональному каналі НТКУ інформаційної
телепрограми "Парламентський день" тривалістю 15 хвилин,
виробництво якої покладено на апарат Верховної Ради України;
забезпечити трансляцію щотижня, по суботах, у проміжку часу
між 18 та 23 годинами, 45-хвилинних телепередач, організацію та
виробництво яких покладено на апарат Верховної Ради України, за
рівної участі в них представників депутатських фракцій з
погодженням з головами депутатських фракцій плану-графіка участі
народних депутатів України.
4. Національній радіокомпанії України (далі - НРКУ):
здійснювати трансляцію пленарних засідань Верховної Ради
України, парламентських слухань у прямому ефірі на Першому
загальнонаціональному каналі НРКУ;
забезпечити організацію і пряму трансляцію щотижня, по
четвергах, у проміжку часу між 18 та 23 годинами, 45-хвилинних
тематичних передач за рівної участі в них представників
депутатських фракцій.
5. Апарату Верховної Ради України забезпечити:
трансляцію пленарних засідань Верховної Ради України на
супутниково-кабельному парламентському телеканалі та в мережах
кабельного мовлення;
у дні пленарних засідань та проведення "години запитань до
Уряду" у Верховній Раді України виробництво інформаційної
телепрограми "Парламентський день" тривалістю 15 хвилин;
організацію та виробництво щотижневих 45-хвилинних
телепередач за рівної участі в них представників депутатських
фракцій з погодженням з головами депутатських фракцій
плану-графіка участі народних депутатів України;
участь представників депутатських фракцій у щотижневих
45-хвилинних тематичних радіопередачах на Першому
загальнонаціональному каналі НРКУ з погодженням з головами
депутатських фракцій плану-графіка участі народних депутатів
України;
виготовлення та поширення збалансованих інформаційних
матеріалів про Верховну Раду України та її діяльність;
своєчасне укладання угод з НТКУ і НРКУ про висвітлення
діяльності Верховної Ради України;
укладання на конкурсній основі угод з недержавними
телерадіоорганізаціями щодо висвітлення роботи Верховної Ради
України шостого скликання;
публікацію стенографічних бюлетенів пленарних засідань
Верховної Ради України, її рішень у "Відомостях Верховної Ради
України", газеті "Голос України" та інших виданнях Верховної Ради
України, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті
Верховної Ради України;
щоденне оперативне інформування вітчизняних та зарубіжних
засобів масової інформації про діяльність Верховної Ради України,
поширення матеріалів стосовно питань, які розглядає парламент.
6. Редакції газети Верховної Ради України "Голос України":
забезпечити постійне і всебічне висвітлення діяльності
Верховної Ради України, її пленарних засідань, роботи
парламентських комітетів, а також депутатських фракцій в обсягах,
пропорційних їхній чисельності, та заходів, що проводяться у
Верховній Раді України;
оперативно подавати звіти пленарних засідань Верховної Ради
України із включенням до них за рішенням Верховної Ради України
результатів голосування кожного народного депутата України та по
депутатських фракціях.
7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
керівника Підготовчої депутатської групи, а після створення
комітету Верховної Ради України, до відання якого віднесені
питання свободи слова та інформації, - на відповідний комітет.
8. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Тимчасова президія першої сесії
Верховної Ради України
шостого скликання Р.БОГАТИРЬОВА
О.ТУРЧИНОВ
Р.ЗВАРИЧ
А.МАРТИНЮК
І.ШАРОВ
м. Київ, 23 листопада 2007 року
N 3-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry