Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці ...

Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Білорусь
про спрощений порядок зміни громадянства громадянами
України, які постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами Республіки Білорусь, які постійно проживають
в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.450 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Республікою Білорусь про спрощений
порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно
проживають в Республіці Білорусь, і громадянами Республіки
Білорусь, які постійно проживають в Україні, підписану в м. Києві
12 березня 1999 року ( 112_510 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 21 жовтня 1999 року
N 1186-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry