Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні

Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та Федеративною
Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб
німецького походження, які проживають в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 40, ст.267 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про
співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в
Україні ( 276_002 ), підписану від імені України 3 вересня 1996
року в м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 18 липня 1997 року
N 493/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry