Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 22 Закону України Про міліцію щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції

Про внесення зміни до статті 22 Закону України Про міліцію щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41,
ст.379 }
Про внесення зміни до статті 22 Закону України
"Про міліцію" щодо вдосконалення соціального
захисту працівників міліції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.455 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 22 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2008 р., NN 5-8,
ст. 78) після частини тринадцятої доповнити двома частинами такого
змісту:
"Працівники органів внутрішніх справ та члени їх сімей, які
проживають разом з ними, користуються безплатним медичним
обслуговуванням у закладах охорони здоров'я Міністерства
внутрішніх справ України. За працівниками органів внутрішніх
справ, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою
років, зберігається право на обслуговування цими ж закладами.
Зміна підпорядкування закладів охорони здоров'я, у тому числі
санаторно-курортних, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ
України, не допускається".
У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною
шістнадцятою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 березня 2009 року
N 1142-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry