Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Пасенюка О.М. суддею Конституційного Суду України

Про призначення Пасенюка О.М. суддею Конституційного Суду України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Пасенюка О.М.
суддею Конституційного Суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.295 )

Відповідно до частини другої статті 148 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Призначити Пасенюка Олександра Михайловича суддею
Конституційного Суду України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 листопада 2011 року
N 3991-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry