Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України

Про заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо забезпечення
скорочення видатків Державного
бюджету України

З метою скорочення в умовах фінансової кризи видатків
Державного бюджету України на фінансування діяльності Президента
України, місцевих державних адміністрацій, а також з метою
забезпечення виконання Закону України "Про встановлення
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" ( 1646-17 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) невідкладно вирішити в установленому порядку питання щодо
скорочення заробітної плати Президента України на 50 відсотків;
2) передбачити при доопрацюванні законопроекту про Державний
бюджет України на 2010 рік відповідне скорочення видатків на
забезпечення діяльності Президента України, а також скорочення на
20 відсотків порівняно з видатками, визначеними на відповідні цілі
у Державному бюджеті України на 2009 рік ( 835-17 ), видатків на
забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів і служб, створених Президентом України для
здійснення своїх повноважень, місцевих державних адміністрацій та
направлення коштів, одержаних у результаті скорочення таких
видатків, на виконання Закону України "Про встановлення
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати"
( 1646-17 ).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 березня 2010 року
N 286/2010

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry