Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про дружбу і співробітництво між Україною і Канадою

Про ратифікацію Угоди про дружбу і співробітництво між Україною і Канадою

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про дружбу і співробітництво
між Україною і Канадою

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 7, ст. 48 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Подану Президентом України на ратифікацію Угоду про дружбу і
співробітництво між Україною і Канадою ( 124_001 ), підписану в
м. Оттаві 24 жовтня 1994 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 лютого 1995 року
N 66/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry