Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 57 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін до статті 57 Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 57 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.549 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 57 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, стаття 1122) доповнити частинами
четвертою і п'ятою такого змісту:
"Порушення особливих умов спеціального дозволу (ліцензії) на
користування надрами, якщо це не пов'язано з отриманням доходу у
великих розмірах,
- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та
фізичних осіб від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума
у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2851-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry