Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1355/2000 ( 1355/2000 ) від 20.12.2000 )
Про регулювання бартерних (товарообмінних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності
( Додатково див. Указ Президента N 660/95 ( 660/95 )
від 26.07.95 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95
N 399/96 ( 399/96 ) від 05.06.96 )

З метою вдосконалення системи правового регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, упорядкування здійснення
бартерних (товарообмінних) операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, регулювання платіжного
балансу України та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5
Конституції України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що бартерна (товарообмінна) операція у галузі
зовнішньоекономічної діяльності - це один із видів
експортно-імпортних операцій, оформлених єдиним договором між
суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним
суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за
вартістю обмін товарами, не опосередкований рухом грошових коштів
у готівковій або безготівковій формі (далі - бартерний договір).
У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів,
що експортуються, та загальна вартість товарів, що імпортуються за
цим договором, виражені в іноземній валюті з обов'язковим
вираженням її в доларах США.
2. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають
право на проведення бартерних (товарообмінних) операцій з товарами
відповідно до законодавства України.

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

( Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

( Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

( Стаття 6 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

( Стаття 7 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

( Стаття 8 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

( Стаття 9 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

( Стаття 10 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

11. Товари, що імпортуються за бартерним договором,
підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені
в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати
митного оформлення (дати виписки вивізної вантажної митної
декларації) товарів, що фактично експортовані за бартерним
договором, а разі експорту за бартерним договором робіт, послуг -
з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує
виконання робіт, надання послуг. Цей строк не переривається і не
поновлюється у разі зміни предмета бартерного договору. ( Стаття
11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1163/95
( 1163/95 ) від 19.12.95 ) ( На часткову зміну статті 11 установити як виняток, що товари,
зазначені у додатку до цього Указу, які імпортуються за бартерними
договорами з країн Латинської Америки, Південно-Східної Азії,
Центральної та Південної Африки підприємствами шинної і
гумо-азбестової промисловості, перелік яких визначає Міністерство
промисловості України, підлягають ввезенню на митну територію
України у строки, передбачені в таких договорах, але не пізніше
150 календарних днів з дати митного оформлення (дати виписки
вивізної вантажної митної декларації) товарів, що фактично
експортовані за бартерними договорами згідно з Указом Президента
N 399/96 ( 399/96 ) від 05.06.96 )
12. У разі переоформлення у встановленому порядку бартерного
договору на інші види зовнішньоекономічного договору з оплатою в
іноземній валюті та наступного передекларування товарів граничний
строк одержання валютної виручки (90 днів з дати оформлення
вивізної митної декларації за бартерним договором) не поновлюється
і не переривається. ( Стаття 12 в редакції Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )
13. Порушення передбачених статтею 11 цього Указу строків
ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що
імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені
за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від вартості
неодержаних товарів, що імпортуються за бартерним договором, в
іноземній валюті, перерахованій у валюту України за офіційним
поточним курсом валюти України до долара США на день нарахування
пені.
14. Органи Державного митного комітету України здійснюють
контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним
договором та інформують органи державної податкової інспекції про
порушення строків надходження товарів, передбачених статтею 11
цього Указу.

( Стаття 15 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

( Стаття 16 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1163/95 ( 1163/95 ) від 19.12.95 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 січня 1995 року
N 84/95

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry