Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про споживчу кооперацію

Про внесення змін до Закону України Про споживчу кооперацію

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про споживчу кооперацію"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.657 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство"
( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Абзац перший пункту 1 статті 18 Закону України "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992р., N 30, ст.414) доповнити словами: "а в разі
банкрутства - за рішенням арбітражного суду".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2687-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry