Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про дипломатичну службу щодо кандидатур на призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України,...

Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про дипломатичну службу щодо кандидатур на призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України,...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2449-VIII ( 2449-19 ) від 07.06.2018, ВВР, 2018, N 26, ст.219 }
Про внесення зміни до статті 13 Закону
України "Про дипломатичну службу" щодо
кандидатур на призначення на посади
Надзвичайного і Повноважного Посла
України, Постійного представника
України при міжнародній організації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.301 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статтю 13 Закону України "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., N 5,
ст. 29) викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади та звільнення
з них
Міністр закордонних справ України призначається на посаду
Верховною Радою України за поданням Президента України та
звільняється з посади Верховною Радою України.
Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний
представник України при міжнародній організації призначаються на
посади та звільняються з посад Президентом України за поданням
Міністра закордонних справ України. Укази Президента України з цих
питань скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та Міністра
закордонних справ України.
Міністр закордонних справ України вносить Президенту України
подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і
Повноважного Посла України, Постійного представника України при
міжнародній організації після консультацій в Комітеті Верховної
Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади.
Міністр закордонних справ України проводить консультації щодо
кандидатур на черговому засіданні Комітету Верховної Ради України
у закордонних справах.
Процедура консультацій щодо призначення затверджується
спільним рішенням Комітету Верховної Ради України у закордонних
справах та Колегії Міністерства закордонних справ України.
Призначення на інші дипломатичні посади та звільнення з цих
посад здійснюються відповідно до чинного законодавства".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3557-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry