Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про залучення кредитних ресурсів для фінансування проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві

Про залучення кредитних ресурсів для фінансування проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про залучення кредитних ресурсів для
фінансування проектування і будівництва
залізнично-автомобільного мостового переходу через
річку Дніпро в місті Києві
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.437 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 18 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) такі зміни:
частину першу після слів "комплексу "Циклон-4" доповнити
словами "та Укрзалізницею для проектування і будівництва
залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в
місті Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця";
частину другу після слів "іноземних кредитів" доповнити
словами "крім Укрзалізниці, яка залучає кредити для проектування і
будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через
річку Дніпро в місті Києві на залізничній дільниці
Київ-Московський - Дарниця".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) надати державну гарантію на суму, еквівалентну 700 млн
доларів США, для залучення коштів інвесторів для проектування і
будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через
річку Дніпро в місті Києві на залізничній дільниці
Київ-Московський - Дарниця;
2) формувати Державний бюджет України на 2005 рік та наступні
роки з урахуванням положень підпункту 1 пункту 2 розділу II цього
Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 червня 2004 року
N 1752-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry