Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про приватизацію державного житлового фонду

Про внесення змін до Закону України Про приватизацію державного житлового фонду

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію
державного житлового фонду"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 12, ст.100 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 43/97-ВР від 05.02.97, ВВР, 1997, N 12, ст.101 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 36, ст.524; 1994 р., N 24, ст.182) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Приватизація державного житлового фонду (далі -
приватизація) - це відчуження квартир (будинків), кімнат у
квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше
наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень
(підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь
громадян України".
2. Пункт 1 статті 2 викласти в такій редакції:
"1. До об'єктів приватизації належать квартири
багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати у
квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше
наймачів (далі - квартири (будинки), які використовуються
громадянами на умовах найму".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 1997 року
N 40/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry