Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звільнення Попова О.П. з посади Міністра з питань житлово-комунального господарства України

Про звільнення Попова О.П. з посади Міністра з питань житлово-комунального господарства України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення
Попова О.П. з посади Міністра
з питань житлово-комунального
господарства України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 32, ст.463 )

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Звільнити Попова Олександра Павловича з посади Міністра з
питань житлово-комунального господарства України ( 1968-17 ) у
зв'язку з переходом на іншу роботу.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 червня 2010 року
N 2345-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry