Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 14 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування

Про внесення змін до статті 14 Закону України Про службу в органах місцевого самоврядування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 14 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.121 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до частини першої статті 14 Закону України "Про
службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2005 р., N 4,
ст. 90, N 9, ст. 177) такі зміни:
абзац шостий доповнити словами "посади заступників голів
районних рад";
в абзаці сьомому слова "посади заступників голів районних
рад" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2005 року
N 3251-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry