Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Гарантійної угоди (Другий проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Другий проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Гарантійної угоди (Другий
проект розвитку експорту) між Україною
та Міжнародним банком реконструкції
та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.41 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну угоду (Другий проект розвитку експорту) між
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
( 996_056 ), підписану 26 вересня 2006 року в м. Києві,
ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2006 року
N 423-V

___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry