Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо вжиття заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду

Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо вжиття заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Цивільного процесуального кодексу України
щодо вжиття заходів забезпечення позову
при визнанні та виконанні рішення іноземного суду
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.195 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Цивільного процесуального кодексу України
( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42,
ст. 492) такі зміни:
1) частину першу статті 394 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
"Суд за заявою особи, яка подає клопотання про надання
дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, може вжити
передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову. Забезпечення
позову допускається на будь-якій стадії розгляду такого
клопотання, якщо невжиття заходів забезпечення позову може
ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду";
2) статтю 395 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. Розгляд питання про вжиття передбачених цим Кодексом
заходів забезпечення позову здійснюється відповідно до
статей 151-155 цього Кодексу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3776-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry