Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про утворення Національної координаційної ради боротьби з наркоманією

Про утворення Національної координаційної ради боротьби з наркоманією

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 106/93 ( 106/93 ) від 26.03.93 }
Про утворення Національної координаційної ради
боротьби з наркоманією

З метою поліпшення координації діяльності державних органів
щодо боротьби з наркоманією як соціальним явищем та у зв'язку з
проголошенням Генеральною Асамблеєю ООН 1991-2000 років
Десятиріччям боротьби зі зловживанням наркотиками
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити при Президентові України Національну
координаційну раду боротьби з наркоманією.
2. Призначити ЧИСТЯКОВА Олексія Микитовича головою
Національної координаційної ради боротьби з наркоманією.
3. О.М. ЧИСТЯКОВУ у місячний строк подати проект Положення
про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією та
пропозиції щодо її персонального складу.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 лютого 1993 року
N 37/93

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry