Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у січні 2004 року

Про День Уряду України у січні 2004 року

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про "День Уряду України" у січні 2004 року

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 9, ст. 83 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Провести "День Уряду України" у Верховній Раді України 13 січня 2004 року з порядком денним: "Про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання в післяприватизаційний період".

2. Кабінету Міністрів України визначити доповідачів, підготувати аналітичні та довідкові матеріали із зазначеного питання і подати їх для вручення народним депутатам України до 2 січня 2004 року.

3. Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації разом з іншими заінтересованими комітетами Верховної Ради України узагальнити пропозиції народних депутатів України і матеріали, які будуть подані Кабінетом Міністрів України, підготувати співдоповідь та проект Постанови Верховної Ради України з питання, що розглядатиметься на "Дні Уряду України".

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ, 11 вересня 2003 року
N 1146-IV


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry