Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів Про всеукраїнський та місцеві референдуми і Про вибори П...

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів Про всеукраїнський та місцеві референдуми і Про вибори П...

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
законів "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"
і "Про вибори Президента Української РСР"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 18, ст.189 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР
від 21.05.97 )

II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N
44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057;
1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49,
ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184;
1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5,
ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22,
ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11,
ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514,
N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457,
N 35, ст.511, N 39, ст. 570):
1. Доповнити Кодекс статтею 186-4 такого змісту:
"Стаття 186-4. Порушення законодавства про референдум
Публічні заклики або агітація за бойкотування референдуму,
перешкодження членам ініціативної групи у збиранні підписів
громадян під вимогою про проведення референдуму, а так само
будь-яка агітація в день проведення референдуму - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. Видача членом дільничної комісії з референдуму бюлетеня для
голосування за іншу особу - тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно
встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. Втручання в роботу комісій з референдуму, що перешкоджає
виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком голосів або
визначенням результатів референдуму, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статтю 186-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 186-2. Порушення законодавства про вибори Президента
України і народних депутатів
Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів
Президента України або народного депутата, опублікування або
поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в
Президенти України або депутати, а так само агітація за або проти
кандидата в день виборів - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня
для голосування за іншу особу - тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно
встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню
ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів в Президенти
України або депутати, підрахунком голосів чи визначенням
результатів або підбиттям загальних підсумків виборів, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно
встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
3. Статтю 221 після цифр "186-3" доповнити цифрами "186-4".
4. Частину першу статті 294 після цифр "186-2" доповнити
цифрами "186-3, 186-4".
5. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр
"186-2" доповнити цифрами "186-4".
6. Частину другу статті 277 після цифр "186-2" доповнити
цифрами "186-4".

( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

{ Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Розділ V втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 березня 1993 року
N 3039-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry