Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та Виконавчо...

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та Виконавчо...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
і Урядом Республіки Казахстан про
міжнародні перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом та
Виконавчого протоколу про застосування
Угоди між Урядом України і Урядом
Республіки Казахстан про міжнародне
автомобільне сполучення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.218 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про
міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом ( 398_009 ) та Виконавчий протокол про застосування
Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про
міжнародне автомобільне сполучення ( 398_009 ), підписані 22
лютого 1993 року у м. Алмати, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ 5 липня 2001 року
N 2598-III

__________________________
* Додається до оригіналу

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry