Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України

Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відхилення проекту Закону України
про внесення змін до Земельного кодексу України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) проект Закону України про
внесення змін до Земельного кодексу України, внесений на розгляд
Верховної Ради України у зв'язку з виданням Указу Президента
України від 28 червня 1999 року N 751/99 "Про заходи щодо
подальшого розвитку особистих підсобних господарств громадян",
відхилити.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 945-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry