Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнень до статті 4 Закону України Про підприємництво

Про внесення доповнень до статті 4 Закону України Про підприємництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до статті 4 Закону України
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 45, ст.336 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Абзац третій частини другої статті 4 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991
р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51,
ст.680; 1993 р., N 30, ст.322, ст.324, N 51, ст.481, ст.482; 1994
р., N 3, ст.13, N 28, ст.234, N 33, ст.301, N 40, ст.366, N 49,
ст.434; 1995 р., N 7, ст.47, N 10, ст.64, N 30, ст.232) після слів
"холодної зброї" доповнити словами "пневматичної зброї калібру
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за
секунду, виготовлення і реалізація замків безпеки для замикання
спускових гачків мисливської і службово-штатної зброї та газових
пістолетів і револьверів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 1995 року
N 475/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry