Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 6.2.2 Регламенту Верховної Ради України

Про внесення зміни до статті 6.2.2 Регламенту Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 3547-IV ( 3547-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 23,
N 24-25, ст.202 }
Про внесення зміни до статті 6.2.2 Регламенту
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 30-31, ст.199 )

З метою забезпечення правонаступництва в діяльності Верховної
Ради України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину третю статті 6.2.2 глави 6.2 Регламенту Верховної
Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 35, ст.338) викласти в такій редакції: "3. Прийняті Верховною Радою України попереднього скликання в
першому чи подальшому читанні законопроекти, щодо яких не прийнято
рішення про введення їх в дію, підлягають подальшому розгляду за
процедурою підготовки і розгляду до другого читання, встановленої
цим Регламентом".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 березня 1998 року
N 180/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry